Adatvédelmi Tájékoztató

Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) a https://afinanszirozok.hu/ weboldalon, és annak használatával kapcsolatban (továbbiakban: Weboldal) megvalósított személyes adat kezelésekről nyújt tájékoztatást az egyes adatkezelési célokra tekintettel, az adatok gyűjtésével egyidőben, annak érdekében, hogy az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 13. cikkében előírt tájékoztatási kötelezettségünknek eleget tegyünk.


A Tájékoztató mindaddig hatályos Weboldalon, vagy ahhoz kapcsolódóan az online és offline marketing tevékenységgel megvalósított személyes adatok kezelésére vonatkozóan, amíg az Adatkezelő azt – új adatkezelési tájékoztató közzétételével egyidejűleg – vissza nem vonja. Erről az Adatkezelő az érintetteket a Weboldalon való közzététellel értesíti.


Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;


A személyes adatok körébe tartozhat pl.: a családi név, utónév, lakcím, IP cím, e-mail cím, a böngésző által az internetes eszközökre elhelyezett cookie- / süti-azonosító.
A 16. életévüket be nem töltött személyek önállóan nem járulhatnak hozzá a személyes adataik kezeléséhez. Ezért a 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén, a kiskorú személyes adatait és az azok kezeléséhez történő hozzájárulást a törvényes képviselőtől kérjük. A törvényes képviselő jóváhagyása egyben a 16. életévét be nem töltött személy felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja.

Felhívjuk a látogatók figyelmét arra, hogy jelen dokumentációt minden egyes alkalommal, amikor az oldalra érkeznek tekintsék át, mert jelen tájékoztatót a jogszabálymódosítások vagy az Adatkezelőnél bekövetkezett változások miatt megváltoztathatjuk, melyről az érintettekkel a Weboldalon való közzététel útján értesítjük.

I. Az adatkezelő megnevezése

Cégnév: B & B Pénzügyi és Marketing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1148 Budapest, Angol u. 43. al. 1.

E-mail: info@afinanszirozok.hu

II.1. Cookie-k (sütik)

A weboldalon használt sütik egy része az oldal megfelelő működéséhez mindenképpen szükséges (session cookie – munkamenet süti), mások a weboldal felhasználóbarát beállításait hivatottak elősegíteni.
Feltétlenül szükséges sütik


1. Elementor
id: elementor
Weboldal szerkesztéséhez szükséges süti.
Lejárat: nem értelmezhető

2. GDPR süti
id:moove_gdpr_popup
Ez a süti jeleníti meg és tárolja azt, hogy az érintettek milyen süti beállítást fogadtak el az oldalon.
Lejárat: 365 nap

Funkcionális sütik
1. Google Analytics
Id: _ga_*
A Google Analytics-et használjuk anonim információk gyűjtésére, mint például az oldal látogatóinak száma és a legnépszerűbb oldalak.  A funkcionális sütik engedélyezése lehetővé teszi, hogy javítsuk honlapunkat.
Lejárat: 1 év, 1 hónap, 4 nap

2. Google Analytics
Id:_ga
A Google Analytics úgy állítja be ezt a sütit, hogy kiszámítsa a látogatói munkamenet- és kampányadatokat és nyomon kövesse a webhelyhasználatot a webhely analitikai elemzéséhez. A süti névtelenül tárolja az információkat, és véletlenszerűen generált számot rendel hozzá az egyedi látogatók felismeréséhez.
Lejárat: 1 év, 1 hónap, 4 nap

Böngésző-beállítási lehetőségek
A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy minden sütit elfogadjon, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngészők „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjaiban találhatók. A sütik alkalmazásának tiltásával a felhasználó tapasztalni fogja, hogy sütik nélkül a weboldal működése nem teljesértékű. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.


A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy
• a Google Chrome böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
• a Firefox böngészőben hogyan törölheti a sütiket: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
• a Microsoft Explorer böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

II.2. Cég bevizsgálás űrlap

Amennyiben igénybe kívánja venni cég bevizsgálási szolgáltatásunkat, úgy ezen igényét jelezheti a honlapon található cég bevizsgálás űrlap kitöltésével. A szolgáltatás megrendeléséhez egyes adatok megadása kötelező, míg a szolgáltatás teljesítése során a közhiteles nyilvántartásokban található adatok adatbázis-kereséssel hozzárendelésre kerülnek az Ön által megadott adatokhoz.

A kezelt személyes adatok köre:

 • Kapcsolattartó neve,

 • e-mail cím,

 • telefonszám

Az adatkezelés célja:

A cég bevizsgálási szolgáltatással kapcsolatos kapcsolatfelvétel, az erre épülő szolgáltatás feltételeinek egyeztetése, a szolgáltatással kapcsolatos információ kérése és küldése, a szolgáltatásnyújtással összefüggő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei:

SalesAutopilot Kft. (székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/A. V. em. 1.)

Az adatfeldolgozó által feldolgozott adatok köre, az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

Feldolgozott adatok köre:

Kapcsolattartó neve,

e-mail cím,

telefonszám.


Tevékenysége:
adattárolás és értesítés/ rendszer üzenet küldése. Szerződéshez szükséges elérhetőségek és adatbekérések.

Az adatok tárolásának időtartama:

A cég bevizsgálását követően az érintett értesítést kap arra vonatkozóan, hogy miként veheti igénybe az Adatkezelő cégbevizsgálásra épülő, további szolgáltatásait. Amennyiben az érintett a szolgáltatásokat igénybe kívánja venni, úgy a megadott kapcsolattartási adatok a továbbiakban ehhez kapcsolódóan kerülnek kezelésre azzal, hogy az érintett a jövőre nézve bármely időpontban visszavonhatja a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást, melynek lehetőségéről az érintett az Adatkezelő által küldött egyes értesítésekből is tájékoztatásban részesül.

Amennyiben az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását a szolgáltatás teljesítését megelőzően visszavonja, úgy a szolgáltatáshoz kapcsolódó kapcsolattartás és információnyújtás ellehetetlenülhet.

II.3. Kapcsolatfelvételi űrlap

A honlapunkon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével bármely, Önt érdeklő kérdéssel, megkereséssel fordulhat hozzánk. Az Ön által megadott elérhetőségeken felvesszük Önnel a kapcsolatot.

A kezelt személyes adatok köre:

Név, kézbesítési cím, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés célja:

Bármely, nem a cég bevizsgálási szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos kérdés, megkeresés megválaszolása, ezzel összefüggő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei:

SalesAutopilot Kft. (székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/A. V. em. 1.)

Az adatfeldolgozó által feldolgozott adatok köre, az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

Feldolgozott adatok köre:

 • Kapcsolattartó neve,

 • e-mail cím,

 • telefonszám.

 • üzenet tartalma


Tevékenysége:
adattárolás és értesítés / rendszerüzenet küldés

Az adatok tárolásának időtartama:

A kapcsolatfelvétel céljától függően a személyes adatok legfeljebb 3 évig kerülnek megőrzésre.

Amennyiben az érintett egyúttal igénybe veszi az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokat, úgy kapcsolattartási adatait az Adatkezelő a szolgáltatások nyújtása érdekében is kezeli azzal, hogy az érintett a jövőre nézve bármely időpontban visszavonhatja a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást, melynek lehetőségéről az érintett az Adatkezelő által küldött egyes értesítésekből is tájékoztatásban részesül.

II.4. Hírlevél küldés

A hírlevelünkre való feliratkozással Ön hozzájárulását adja, hogy a megadott e-mail címén keresztül, rendszeres jelleggel az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó ajánlatainkkal és információkkal felkeressük. A hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, amely esetben személyes adatait töröljük és a továbbiakban hírlevelet nem küldünk.

A kezelt személyes adatok köre:

Utónév, e-mail cím

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információ és ajánlatok küldése, marketing tevékenység.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei:

SalesAutopilot Kft. (székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/A. V. em. 1.)

Az adatfeldolgozó által feldolgozott adatok köre, az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

Feldolgozott adatok köre:

utónév

e-mail cím


Tevékenysége:
adattárolás és hírlevél küldés

Az adatok tárolásának időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig).

 

II.5. Ügyfélfiók használata

Szolgáltatásaink nyújtásához kapcsolódóan lehetőséget biztosítunk felhasználónév és jelszó megadásával hozzáférhető, egyedi tárhely használatára, melyre a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos file-ok kerülnek feltöltésre és tárolásra.
A kezelt személyes adatok köre:

• Kapcsolattartó neve,

• e-mail cím,

• telefonszám,

• neve,

• jelszava,

• lakcíme,

• anyja neve,

• születési helye,

• születési ideje,

• személyi igazolvány száma /opcionális*/

• szolgáltatás megnevezése

• szolgáltatás díja

számlázási cím,

• előfizetés időtartama,

• fizetési mód,

• Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges információk,

• díjfizetés időpontja, díjfizetés ütemezése,

• kupon beváltása esetén a kuponkód és a kedvezmény mértéke /opcionális/

• a Felhasználó aláírásának digitális képe, egyedileg előállított kódsor ( https://www.eszerzodes.hu/adatkezelesi-tajekoztato a 12. fejezetben írtak szerint)

• Stb.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével és a szolgáltatás lebonyolításával kapcsolatos adatok tárolása és információk áramlásának megkönnyítése.

*A személyi igazolvány szám megadása lehetőségként akkor áll rendelkezésre, amennyiben ez az Adatkezelő szolgáltatásnyújtásához kapcsolódóan indokolt, így például, amennyiben pályázati eljárásban személyi igazolvány másolatának csatolását írják elő, és az adatok pontosságának ellenőrzését ezen adat elősegíti.

Az adatkezelés jogalapja:Az érintett hozzájárulása. Amennyiben a személyes adat forrása nem közvetlenül az érintett, úgy a személyes adat továbbítója szavatolja, hogy a személyes adat átadására kellő jogalappal rendelkezik és arra ez alapján jogszerűen kerül sor.
A személyes adatok címzettjei:SalesAutopilot Kft. (székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/A. V. em. 1.)
web: salesautopilot.hu

Wiredsign Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2643 Diósjenő, Dózsa György út 28/b )
web: eszerzodes.hu

 

KBOSS. hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.
)
web:szamlazz.hu

Az adatfeldolgozó által feldolgozott adatok köre, az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

A feldolgozott adatok köre az első pontban foglaltakkal egyező.

Az adatfeldolgozók tevékenysége:

 • SalesAutopilot Kft.: adattárolás és értesítés/ rendszer üzenet küldése.
 • Wiredsign Zrt.: elektronikus szerződéskötés folyamatához kapcsolódó adatkezelési műveletek elvégzése.
 • KBOSS.hu Kft.: elektronikus számlázáshoz kapcsolódó adatkezelési műveletek elvégzése.
Az adatok tárolásának időtartama:A személyes adatok az ügyfélfiók megszüntetésével egyidejűleg törlésre kerülnek azon személyes adatok kivételével, melyek tárolásának időtartamát jogszabály állapítja meg, és teszi kötelezővé ezen időtartamon belül (pl. számviteli előírások).

II.6. Kép- és hangfelvétel készítése

A kezelt személyes adatok köre:

Telefonbeszélgetések, valamint online konzultáció során rögzített kép-, illetve hangfelvételek.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő belső marketing- és folyamatfejlesztési céljaira való felhasználás.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása. A telefonbeszélgetés, illetve az online konzultáció rögzítéséről minden esetben előzetes tájékoztatás történik. Amennyiben az érintett a felvétel készítéséhez (rögzítéshez) nem járul hozzá, úgy felvétel készítésére nem kerül sor, mindemellett az adatkezelő felkérheti az érintettet arra, hogy a kommunikáció egyéb módon, így írásos üzenetváltással kerüljön lefolytatásra.

A személyes adatok címzettjei:

A személyes adatok harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra.

Az adatfeldolgozó által feldolgozott adatok köre, az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

Anonim statisztikai adatok gyűjtése útján az ügyféligények behatóbb megismerése, a szolgáltatás minőségének növelése és minél pozitívabb ügyfél élmény biztosítása.

Az adatok tárolásának időtartama:

180 nap

 

III. Tájékoztatás a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről

Tájékoztatáshoz való jog

Ön bármikor tájékoztatást kérhet cégünktől a személyes adatai kezeléséről (módjáról, folyamatáról), kérheti az esetlegesen hibás adatok helyesbítését, valamint jogában áll megtiltani vagy egyes esetekre korlátozni személyes adatainak kezelését (törlés, zárolás).

Kérelmére cégünk Önnek közvetlenül is megküldött részletes tájékoztatást ad a cégünk által kezelt, illetve a cégünk által a jövőben esetleg megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes adatainak esetleges továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Cégünknek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban kell tájékoztatást adnia. A tájékoztatás ingyenes, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be cégünkhöz. Egyéb esetekben cégünk költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Adathelyesbítés

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat cégünk rendelkezésére áll, a személyes adatot cégünk helyesbíti.

Tiltakozás

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a jogszabályban jelzett esetekben. Cégünk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

Jogorvoslati jog

Jogainak megsértése esetén Ön a jogszabályban meghatározott feltételekkel:

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu, tel. +36 (1) 391-1400), valamint

 • bírósági jogorvoslatot vehet igénybe (a perre az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de a per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható).

A tájékoztató utolsó közzétételének időpontja: 2023.05.22

Verziószám: 1.1