Akár 2 milliárd Ft, állattartó telepek fejlesztésének támogatása

Az állattenyésztési ágazatban a legnagyobb kihívást a régi technológiák, az elavult létesítmények és a magas termelési költségek jelentik. E problémákra megoldást kínál az „Állattartó Telepek Fejlesztése” pályázat, melynek célja a versenyképesség növelése, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztése, fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, valamint a foglalkoztatás bővítése. A Vidékfejlesztési Program keretein belül megvalósuló pályázat lehetőséget biztosít új állattartó telepek létrehozására is.

sertés telep fejlesztés

Kik pályázhatnak?

Olyan mezőgazdasági termelők, akik:

 • Rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzemmérettel a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt teljes üzleti éveben (fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges)
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott

A pályázat keretében családi mezőgazdasági társaság is pályázhat, valamint kollektív beruházás keretében is be lehet nyújtani a támogatási kérelmeket. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

 • A tagok összeszámolt árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon
 • A tagok legalább 50%-ának rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel

A támogatás jellege, mértéke

A támogatás keretösszege 260 milliárd Ft.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • Baromfi- és sertéstartó telepek: min. 100 millió Ft
 • Szarvasmarhatartó telepek: min. 50 millió Ft
 • Juh-, kecske- és egyéb állattartó telepek: min. 20 millió Ft
 • Maximális összeg : 2 milliárd Ft

Egyéb információk:

 • Előleg is kérhető a megítélt támogatás maximum 50%- a.
 • A Támogatás intenzitása: 40-70%.
 • Várható támogatott projektek száma: 800-900

Támogatható tevékenységek

A pályázatban a következő célterületek támogathatók: baromfitartó telep, sertéstartó telep, szarvasmarhatartó telep, juh-és kecsketartó telep, egyéb állattartó telepek.

Önállóan támogatható tevékenységek

 • az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése (baromfi-, sertés-, szarvasmarha-, juh-, kecske- és egyéb állattartó telepek számára)
 • állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése (baromfi-, sertés-, szarvasmarha-, juh-, kecske- és egyéb állattartó telepek számára)

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

 • épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
 • világítási rendszerek korszerűsítése
 • beépített technológiai berendezések korszerűsítése
 • épületgépészeti fejlesztések
 • új energiatakarékos berendezések és technológiák kiépítése, beszerzése

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 • napelem, napkollektor
 • biomassza rendszerek
 • hőszivattyú
 • geotermikus energia használata
 • biogáz termelés
 • szélenergia felhasználása

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása
 • istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése
 • a szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése
  • projektelőkészítés
  • mérnöki feladatok
  • projektmenedzsment
  • egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét
 • a telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés, amely magában foglalja az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, a telepi infrastruktúra megvalósítását
 • új állattartó telep létesítése kapcsán trágyatároló építése
 • termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló szolgáló építmények kialakítása, az építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése
 • takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek (baromfi-, sertés-, szarvasmarha-, juh-, kecske- és egyéb állattartó telepek számára)
 • önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése (szarvasmarha-, juh-, kecske- és lótartó telepek számára)
 • szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (szarvasmarha-, juh-, kecske- és lótartó telepek számára)
 • tojásosztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések beszerzése, beépítése (baromfitartó telepek számára)

Nem támogatható tevékenységek

Az eddig felsorolt tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, kiváltképp:

 • a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet keretében támogatott tevékenységek
 • folyékony bioüzemanyag előállítása
 • új állattartó telep létesítése (zöldmezős – újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli – beruházás nem támogatott)
 • Istálló kívüli trágyakezeléshez kapcsolódó épületek és technológia (hígtrágya-elvezetés, trágyaszállító csatorna, csőrendszer, akna, fázisbontó berendezés), valamint trágyatároló építése és kialakítása

Kötelező vállalások

Mint minden támogatás esetében, ennél a pályázatnál is szükséges bizonyos vállalásokat tenni. A nyertes pályázóknak a következő dolgokat kell teljesíteni:

 • Amennyiben a pályázat benyújtása előtt a támogatást igénylő alkalmazottat foglalkoztatott, nyertes pályázat esetén a fenntartási időszakban (5 év) a foglalkoztatotti bázislétszámot nem csökkentheti, a pályázat benyújtását megelőző átlaglétszámhoz képest.
 • A pályázó köteles a projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak (5 év) végéig legalább szinten tartani a projekttel érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát. 
 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A pályázatok beadási határideje

A fenti információk tájékoztató jellegűek. Az új KAP keretében várhatóan 2024. márciusában újra megnyílik, a feltételek ekkor változhatnak.

Mit kell tennie most?

Készüljön fel, hogy biztosan megkapja a vállalkozása számára a támogatást. Ezt úgy tudja biztosítani, ha kéri cége számára az előzetes ingyenes cégbevizsgálást, hol megnézzük, hogy cége mekkora összeget tud megszerezni az Agrár támogatásokból.

Ingyenes cégbevizsgálással megtudhatja, milyen támogatásokból mekkora támogatási összegre lehet jogosult vállalkozása.

Bejegyzés szerzője:

Baka Dániel

Baka Dániel

Baka Dániel vagyok a B&B Pénzügyi és Marketing Zrt. stratégia vezetője. Multinacionális vállalatoknál eltöltött évek során alaposan megismertem a vállalati stratégiai tervezés minden szegmensét. Az elmúlt 4 évben a Telekom Helló Biznisz szakértői csapatának tagjaként lehetőségem nyílt a Telekom céges partnereinek segítséget adni a kkv pályázatok kihívásai közepette. Több mint száz fejlesztési projektet vezettem sikerre, és számtalan támogatási kérelmet készítettem el. Az évek során szerzett széleskörű tapasztalatommal ma már bármely iparágban képes vagyok tanácsokkal segíteni azokat, akik vállalatukat hatékonyan szeretnék finanszírozni és fejleszteni.

Bejegyzések

Így nézze meg mekkora támogatási összegre jogosult cége:

Kérjen ingyenes cégbevizsgálást és megmondjuk mekkora támogatási összegre lehet jogosult cége a jelenleg elérhető támogatásokból.